Værdisæt

 

1) Der føres en sund, respektfuld og ordentlig tone mellem medlemmer og til instruktører samt øvrige samarbejdspartnere.
Det betyder derfor, at der tales i positive eller neutrale vendinger om og overfor hinanden. Såfremt der måtte være udfordringer, konflikter eller lignende, opfordrer foreningen til, at dette løses mellem de involverede parter. Er det ikke muligt at løse internt, tages det op med den daglige leder eller bestyrelsen.

2) Hils når du kommer og går. Hos Heden Funktionel går vi meget op i, at alle føler sig velkomne og en del af holdet. Derfor opfordre vi alle til altid at hilse. Det kan være alt fra et smil til et vink eller “hej”.