Invitation til Generalforsamling d. 12 April 2024 i Heden Funktionel kl. 1700

feb 23, 2024

Har man noget man gerne vil tilføje eller have med til forsamlingen skal dette være os i hænde på mail senest den 29 marts.

Referent:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af årsrapporten
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Præsentation af budget
 • Forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

 • Formanden Kenneth Pedersen
 • Menig medlem Lukas Emil Duga Jensen
 • Menig medlem Christian Holm Pedersen
 • Kasserer Camilla Søgaard Pedersen (stiller ikke op igen)
 • Næstformand Anne Doile Jensen trækker sig fra næstformand posten, for at varetage aktivitets opgaver. Der skal derfor findes en ny næstformand

Valg af suppleanter

 • Suppleant Maria Justesen

Valg af revisor

 • Herning idrætsråds repræsentant

Eventuelt andet

Forslag til dagsorden skal fremsendes senest 29. marts til Hedenfunktionel@gmail.com